Nieuwsbrief!
Blijf op de hoogte van Greencare en meld je aan!
Marathon Liquid Skeleton
100 % opneembare silicium
Op greens groeit het gras op substraat, zonder biologische balans en buffer. Silicium wordt nauwelijks beschikbaar gemaakt door micro-biologische verweringsprocessen. Hierdoor ontstaat een Silicium tekort in het gras en kan het gras zich onvoldoende beschermen tegen stresvolle omstandigheden. Marathon Liquid Skeleton is een uniek en gepatenteerd mengsel van micronutriënten Het bevat 100 % wateroplosbaar silciumzuur in een synergische micronutriënten mix die samen zorgen voor signaal- en energieoverdracht en voor een fysiek schild rond de cellen.

De bewezen bescherming

Productvoordelen

  • harder gras
  • betere bal rol (snelheid / rechte lijn)
  • hogere weerstand tegen schimmels
  • betere bescherming tegen insecten
  • hogere weerstand tegen droogte, kou en hitte
  • beter tolerantie tegen zout en zware metalen
  • diepere kleur

Waarom silicium?

Een van de meest belangrijke elementen is Silicium, dat verantwoordelijk is voor de capillariteit in de plant en het transport vergemakkelijktvan zware nutriënten zoals calcium en complexe aminozuren. Echter silicium zelf is nauwelijks aanwezig in opgeloste vorm. In de bodem wordt Silicium gevonden als belangrijk onderdeel van steen, zand en klei. Deze materialen verweren heel langzaam via biochemische processen van een divers en actief bodemleven. Boron helpt bij het in oplossing houden van silicium. 2 principes van optimale plantengroei worden in het Green concept zo goedmogelijk in praktijk gebracht: Justus von Liebig's wet van het minimum en Hugh Lovels' biochemische volgorde voor plantengroeiprocessen

Op greens groeit gras meestal op een substraat van zand en vrijwel inerte organische stof. Dit substraat heeft een tekort aan biologische activiteit, balans en buffer, met onvoldoende bodemleven. Silicium, is daarom nauwelijks beschikbaar. En daar gras een stevige silicium gebruiker is en zich in deze omstandigheden niet goed kan beschermen tegen stress, treden vaak ziektes op bij droogte, hitte, zout, schimmel- en insectendruk.

Verschillende proeven in meerdere landen op 3 continenten tonen aan dat Marathon liquid Skeleton zeer effectief is in de fruit- en groenteteelt, maar ook in de sierteelt en granen. Melspring heeft verschillende demonstratieproeven opgezet in Europa die dezelfde positieve effecten tonen op golf greens.

Bovenstaande foto is genomen op een prestigieuze golfbaan in Ierland op 29-2-2012. Op 2 behandelingen rond de kerst van 2011 is er verder gedurende de proef (van voorjaar 2011 tot voorjaar 2012) geen curatieve gewasbescherming toegepast. Onderstaande foto’s zijn genomen in de winter van 2011/2012 in Frankrijk. De onbehandelde greens (rechts) waren zwaar aangetast door Microdochium nivale. Op greens behandeld met Marathon Liquid Skeleton was de aantasting zeer gering en ook waren de greens beter op kleur.
 

Gebruik

Marathon Liquid Skeleton wordt gebruikt als preventief mengsel van spoorelementen onder stressvolle omstandigheden. Omdat het gras op de greens steeds groeit moet de toepassing pas definitief plaatsvinden tijdens de groeiperiode.

Dosering

Dosering: 500 ml per ha in min. 400 l water verdunnen. In het groeiseizoen met een interval van 4 weken herhalen.

Verdunning

Het is belangrijk dat het verdunnen op een correcte manier gebeurt. Vraag uw leverancier om de toepassingsfolder.


Verpakking

  • 6 x 500 ml cans in een karton

Uiterlijk

  • Blauw groene vloeistof

Verkoopkanalen

Het laatste nieuws
Samen met Waterstromen heeft Melspring een serie nieuwe meststoffen ontwikkeld op basis van Vitalphos......
Introductie van het nieuwe liquid programma ......
Introductie van onze nieuwe vloeibare preventieve meststoffenlijn tijdens het STRI U.K. onderzoeksevenement op 18 e......


Developed by U-Lab 2014